Popis projektu

Dávkování, navažování, míchání kapalin

Jedná se o výrobní technologickou linku pro přípravu kapalných směsí-roztoků.
Tyto kapalné směsi-roztoky se používají k další výrobě např. pojiv, barev, speciálních přísad, pryskyřic, lepidel apod.
Výchozí látky-kapaliny se nejprve dopraví do zásobníků kapalin odkud se buď samospádem nebo čerpáním automaticky nadávkují dle nastavené receptury a vícekomponentních vah. Součástí zásobníků a vah bývá i tzv. míchadlo, které zajišťuje homogenitu roztoků a kapalin. Po vyprázdnění vah lze jejích zásobník automaticky vypláchnout a vyčistit vodou.
Nadávkované kapaliny se shromažďují ve velkých expedičních zásobnících-tancích k další distribuci. Tyto zásobníky jsou opět opatřeny míchadly a jsou váženy pomocí tenzometrických rámů, čímž je sledována zásoba směsi-roztoku. Při poklesu zásoby roztoku pod stanovenou mez se automaticky zahájí výroba nové dávky, takže výroba může být plně automatická.

Celá linka je ovládání řídicím počítačovým systémem Dites s touch-screen obrazovkou, počítačem PC a PLC automatem.