Popis projektu

Dávkování sypkých materiálů

Základem tohoto typu vah je zásobník do kterého jsou sypké látky plněny vhodnými podavači (šnekové, vibrační, pasové,…), které jsou zaústěny do víka zásobníku. Vyprázdnění látky ze zásobníku váhy je umožněno různými druhy klapek, hradítek, podavačů atd.
Celá váha je umístěna na rámu. Podle tvaru váhy, objemu, zatížení a účelu jsou zásobníky opatřeny jedním nebo více tenzometrickými snímači zatížení.
Tyto jsou pak dále napojeny na vyhodnocovací jednotku – aparaturu a případně dále na řídicí systém.

Způsob vážení u zásobníkových vah je buď přírustkový nebo úbytkový.
Při běžnějším přírustkovém způsobu vážení se látky navažují do prázdného zásobníku na žádanou hodnotu a po navážení se váha nejednou vyprázdní, vznikne dávka. Proto se tyto váhy často nazývají dávkovací.

Dále se tyto váhy mohou dělit podle dalších specifických vlastností, použití, konstrukce, tvaru atd. Proto známe například:

  • váhy na klasické sypké suroviny jako je písek nebo obiloviny, granule
  • váhy na hrubší látky jako jsou štěrky nebo střepy
  • váhy na vodu, tuk a jiné kapaliny
  • váhy na prášky či jiné velmi jemné suroviny
  • váhy na plastické a vysoko konzistentní látky
  • váhy na velmi malé dávky tzv. mikrováhy
  • atd.