Popis projektu

Dávkování z vaků BIG-BAG

Pro dávkování materiálů z vaků BIG-BAG jsou dva možné principy:

 • úbytkové dávkování z vaku umístěného ve vážené konstrukci, toto řešení je oproti druhému jednodušší a tím i levnější. Jeho nevýhodou je limit přesnosti dávkování která je dána dělením můstkové váhy na které je zařízení ustaveno u váhy 1000 kg je dílek 0,5 kg a tím možná přesnost dávkování +-0,5 kg
 • dávkování materiálů do klasické dávkovací váhy, zde stanice pro vyprazdňování vaků doplněna o zásobníkovou dávkovací váhu kde je možné volbou dávkovacího dopravníku a váživostí dosáhnout řádově přesnějšího dávkování.

Podoba vyprazdňovací stanice je dána:

 • tvarem a velikostí používaných vaků
 • zda jsou vaky jednorázové, nebo se spodní výpustí
 • mechanickými vlastnostmi vyprazdňovaných materiálů.

Dle výše zmíněných hledisek může být stanice vybavena:

 • můstkovou váhou pro úbytkové dávkování
 • klopnými deskami, vysouvacím rámem a nebo vibračním dnem pro snazší vyprázdnění materiálu
 • dávkovacím dopravníkem, dle požadovaného výkonu a přesnosti dávkování
 • prořezávacím trnem, u jednorázových vaků.

Na podobu stanice má vliv i způsob zavážení vyprazdňovaných obalů:

 • za pomocí vysokozdvižného vozíku
 • za pomocí jeřábu
  (integrovaný na vyprazdňovací stanici)
  (samostatný, součást okolní technologie nebo stavby).