Popis projektu

Hradítka

Pneumatické hradítko slouží k rychlému otevření nebo uzavření dopravní cesty nebo k úpravě (zmenšení/zvětšení) průřezu dopravní cesty a tím k úpravě toku materiálu.
Může sloužit i samostatně k rychlému ale méně přesnému dávkování komponent do vah. Větší přesnosti se dosáhne, použitím dvou pneumatických válců čímž se získají i dva stupně otevření (částečný/plný průřez).