Popis projektu

Váha kontrolní sklopná

Váha slouží k průběžné, automatické kontrole hmotnosti výrobku, součástek, balených a sáčkovaných produktů apod.
Příkladem může být kontrola kompletnosti výlisku měřením jejich hmotnosti. V případě, že výlisek je vadný, není kompletní nebo vykazuje mimotolerantní hmotnostní odchylku od jmenovité hodnoty je nutné zastavit cyklování lisu, provést kontrolu a zamezit tak případným škodám na formě nebo vadné produkci.

Kontrolovaný odlitek dopadá z lisu na misku váhy, kde po uklidnění dojde ke kontrole jeho hmotnosti. Pokud je hmotnost odlitku v nastavené toleranci, je z misky vyklopen pneumatickým pohonem do sběrné nádoby nebo dopravní cesty. Po tomto kroku je váha připravena k dalšímu cyklu a dává příslušný signál ke znovuspuštění lisu. V opačném případě se proces zablokuje. Po odstranění příčiny zajistí obsluha znovu spuštění cyklu stiskem tlačítka.