Popis projektu

Linka pro navažování do kontejnerů

Liniové uspořádání kontejnerů
Řadová kmenárna s motorovým přímočarým posunem vážního kontejneru. Toto řešení spočívá v automatickém přímočarém posunu kontejneru pod vahami. Posun kontejneru je zajišťován speciálním strojním zařízením, tvořeným vozíkem vedeným po přímkové dráze.

Řídící systém zajistí zastavení vozíku s kontejnerem pod příslušnou vahou a její vyprázdnění do kontejneru. Pokud je příslušnými surovinami váha nadávkována a je-li kontejner přistaven, což je hlídáno čidlem dojde ke sjetí těsnícího talíře a vyprázdnění váhy. Jak navažování jednotlivých surovin do vah pomocí podavačů, tak jejich vyprazdňování a kontrola vozíku s kontejnerem je zajištěno řídícím systémem.

Kruhové uspořádání kontejnerů
U této kmenárny je variantou automatický kruhový posun kontejneru.
Pohyb vozíků s kontejnery po kruhové dráze je opět zajišťován speciálním strojním zařízením – jakýmsi karuselem. Toto zařízení je oproti předchozímu složitější avšak umožňuje najednou zpracovávat více vozíků.
Maximální počet současně strojených kmenů (resp. vozíků) s kontejnery se rovná počtu vah. Naložení kontejneru na tento vozík může být jak
manuální tak automatické. Obsluha zadá do řídícího systému příslušný výrobní příkaz na navážení řady zcela různých kmenů (např. na celou
směnu dopředu) a odstartuje výrobu.