Popis projektu

Linka pro výrobu krmných směsí

Komplex zařízení navažovací linky sloužící k navažování dávek sypkých komponent krmných směsí.
K jeho výhodám patří zejména:

 • pneumaticky ovládané uzávěry pro vstup surovin do zásobníku,
 • regulace rychlosti podávání surovin,
 • rychlouzavírací klapky,
 • doběhy,
 • čistitelnost /zpětný chod podavače/,
 • profuk.

Celá linka je ovládání řídícím počítačovým systémem a funguje automaticky.

Charakteristika řídícího systému:

 • distribuovaný řídící systém – ovládání strojů provádí sekvenční automat
 • víceuživatelský řídící systém – technologii je možno ovládat z několika PC umístěných na různých pracovištích
 • systém se zvýšenou bezpečností – rozhodující algoritmy, bránící vzniku havarijních situace jsou umístěny v PLC, tzn. po kolapsu počítače (výpadek proudu) je možné pokračovat ve výrobě tam, kde skončila
 • rozšiřitelný výrobní systém – do systému je možné napojovat další sekvenční automaty, na které se připojí nová technologie
 • řídící systém s mohutnou databází – uchovává velké množství dat o výrobě a následných operacích
 • řídící systém s animací – u všech strojů je chod znázorněn pohybem pohyblivých částí
 • řídící systém s velkým množstvím agend – agendy pro libovolné množství surovin, pro zásobníky a jejich obsah, pro receptury, pro archiv výroby apod.
 • řídící systém s vysokým stupněm automatizace – pokud to dovolí technologie, je možno naplánovat výrobu, odstartovat ji a starat se jen o zajištění surovin pro výrobu a expedici hotové výroby, ostatní řídí počítač sám.