Popis projektu

Mikrolinka

Komplex zařízení navažovací linky sloužící k navažování drobných dávek sypkých komponent, přidávaných do krmných směsí.
K jeho výhodám patří zejména pneumaticky ovládané uzávěry pro vstup surovin do zásobníku, regulace rychlosti podávání surovin, rychlouzavírací klapky, doběhy, čistitelnost /zpětný chod podavače/, profuk.

Základní prvky, ze kterých se mikrolinka skládá:

 • zásobníky jednotlivých druhů navažovaných materiálů s podavači
 • rám
 • podavače schopné dopravit stanovenou dávku do vážícího zařízení
 • váha s uzávěrem
 • vlastní vážící zařízení
 • zásobník navážených surovin
 • výstup do míchačky.

Mikrolinka slouží k navažování drobných dávek sypkých komponent z pevných zásobníků např. při výrobě krmných směsí.
Jedná se o bezobslužné zařízení – celý pracovní cyklus probíhá dle informací z nadřazeného řídícího systému.
Řídící systém uchovává v databázích velké množství dat o výrobě a následných operacích.

Je možno jej vybavit následujícími databázemi:

 • všech navážek
 • příjmu
 • expedice
 • poruchových stavů
 • diagnostika a identifikace poruch strojů
 • změn stavů binárních signálů
 • průběhu analogových signálů
 • výroby
 • cest
 • surovin a směsí
 • zásobníků a surovin
 • receptur
 • výrobních příkazů
 • parametrů
 • další databáze.