Popis projektu

Nástřik tuku na granule

Při dávkování tuku pokračuje sypký materiál volně do nástavce, kde se dle předem nastaveného poměru a aktuálního průtoku stříká na procházející materiál (granule) ohřátý tuk nebo rostlinný olej. Proces vážení při tukování není ovlivňován vytvářením nánosů materiálu, neboť je měřena pouze horizontální složka síly.

Řídící systém nástřikové jednotky pro automat a systém zobrazení je software vyvinutý firmou Dites spol. s r.o..
Software pro automat je naprogramován ve vývojovém prostředím TWINCAT firmy BECKHOFF. Systém zobrazení na displeji je vytvořen programem „Information Designer“ od firmy Beijer. Řídicí systém je soubor funkcí, který pomocí technologických vstupů a výstupů automaticky provádí řízení výroby podle předem nastavených údajů. Skládá se z programovatelného automatu (dále také označován jako PLC), operátorského panelu a software pro PLC. Řídicí systém je umístěn v rozvaděči s možností nastavení řídících parametrů a ovládání nástřiku pomocí dotykového displeje umístěného na dveřích tohoto rozvaděče.

Programovatelný automat řídí množství nastřikovaného oleje nebo tuku s požadavkem na dodržení % zastoupení tohoto v cílové směsi. Po startu nástřiku
obsluhou systém na základě vyhodnocení velikosti průtoku granulí a vyhodnocení hmotnosti nastřikovaného oleje(tuku) nastavuje velikost otevření regulačního ventilu nastřikovaného oleje(tuku). Nástřik se ukončuje na povel obsluhy.

Programovatelný automat je umístěn v rozvaděči. K automatu jsou pak připojeny vstupní a výstupní signály nástřikové jednotky, kterou ovládá. PLC vyhodnocuje velikost průtoku granulí. PLC je propojen komunikační linkou RS232 s displejem a komunikační linkou s nadřazeným systémem.

Správný chod PLC je indikován zelenou kontrolkou „RUN“. Případná porucha PLC je indikována červenou kontrolkou.

Nastavení požadovaných hodnot se provádí na dotykovém displeji.
Displej zobrazuje stav vážení, umožňuje nastavit parametry váhy a ovládání systému vážení (start, stop, nulování aj.). Má nadefinován systém zobrazení pro přehled stavu nástřiku a možnost zadávání řídících parametrů.

Nástřik tuku na granule

Při dávkování tuku pokračuje sypký materiál volně do nástavce, kde se dle předem nastaveného poměru a aktuálního průtoku stříká na procházející materiál (granule) ohřátý tuk nebo rostlinný olej. Proces vážení při tukování není ovlivňován vytvářením nánosů materiálu, neboť je měřena pouze horizontální složka síly.

Řídící systém nástřikové jednotky pro automat a systém zobrazení je software vyvinutý firmou Dites spol. s r.o..
Software pro automat je naprogramován ve vývojovém prostředím TWINCAT firmy BECKHOFF. Systém zobrazení na displeji je vytvořen programem „Information Designer“ od firmy Beijer. Řídicí systém je soubor funkcí, který pomocí technologických vstupů a výstupů automaticky provádí řízení výroby podle předem nastavených údajů. Skládá se z programovatelného automatu (dále také označován jako PLC), operátorského panelu a software pro PLC. Řídicí systém je umístěn v rozvaděči s možností nastavení řídících parametrů a ovládání nástřiku pomocí dotykového displeje umístěného na dveřích tohoto rozvaděče.

Programovatelný automat řídí množství nastřikovaného oleje nebo tuku s požadavkem na dodržení % zastoupení tohoto v cílové směsi. Po startu nástřiku
obsluhou systém na základě vyhodnocení velikosti průtoku granulí a vyhodnocení hmotnosti nastřikovaného oleje(tuku) nastavuje velikost otevření regulačního ventilu nastřikovaného oleje(tuku). Nástřik se ukončuje na povel obsluhy.

Programovatelný automat je umístěn v rozvaděči. K automatu jsou pak připojeny vstupní a výstupní signály nástřikové jednotky, kterou ovládá. PLC vyhodnocuje velikost průtoku granulí. PLC je propojen komunikační linkou RS232 s displejem a komunikační linkou s nadřazeným systémem.

Správný chod PLC je indikován zelenou kontrolkou „RUN“. Případná porucha PLC je indikována červenou kontrolkou.

Nastavení požadovaných hodnot se provádí na dotykovém displeji.
Displej zobrazuje stav vážení, umožňuje nastavit parametry váhy a ovládání systému vážení (start, stop, nulování aj.). Má nadefinován systém zobrazení pro přehled stavu nástřiku a možnost zadávání řídících parametrů.