Popis projektu

Pasové kontinuální váhy

Do kategorie kontinuálních vah patří i tzv. „Pasové kontinuální váhy.“
Váhy slouží k vážení-měření průtoku, množství, případně i k dávkování nebo řízení průtoku sypkých látek procházejících kontinuálně po pasovém dopravníku. Za tímto účelem však musí být váhy vybaveny frekvenčním měničem pro řízení rychlosti motoru pohonu. Dopravník je umístěn na tenzometrických snímačích a celý i s procházejícím materiálem je vážen. To je hlavní rozdíl od tzv. válečkových pasových vah, kde je do neváženého dopravníku vkládána vážící stolice. Rychlost dopravního pasu po kterém se sypká surovina pohybuje, je měřena.

Spolu s údajem o váze dopravníku jsou tyto hodnoty zavedeny do speciální vyhodnocovací jednotky vah, která poskytuje zejména tyto funkce:

  • okamžité množství procházejícího materiálu
  • celkové prošlé množství materiálu za čas
  • dávkování materiálu
  • regulace na konstantní průtok
  • archiv, atd.

Vyhodnocovací jednotku lze napojit do nadřazeného počítačového nebo řídicího systému.
Běžná přesnost měření je 2-3% z max. kapacity. Důležité je, aby přísun materiálu na pas váhy byl plynulý a aby neovlivňoval při vpádu na pas vážení což se realizuje vhodným skluzem. Celá váha je zakrytovaná. Na vstupu je svodka opatřena omezovacím šoupátkem vstupního průřezu.
Výsyp z vah je možno přizpůsobit dle potřeb odběratele.