Popis projektu

Pasové kontrolní váhy

Kontrolní pasová váha slouží k vážení břemen, tj. kusových materiálů nebo jednotlivých předmětů během jejich pohybu po dopravním pase, který je součástí váhy. Kontrolní váhu lze zařadit do dopravní cesty a průběžně kontrolovat hmotnost břemen, která přes ní procházejí. Na základě zvážení břemene je možné vyhodnotit a signalizovat splnění či nedodržení jeho požadované hmotnosti. Kontrolní váha může rovněž sloužit k prostému zvážení břemene za pohybu po pase. Výstup z tohoto zařízení lze napojit do nadřazeného řídicího systému, zobrazit na displeji či napojit na světelný panel, který signalizuje dodržení či nedodržení požadované hmotnosti břemene. Vážený pasový dopravník je chráněn proti poškození krytováním a současně je tímto eliminován vliv proudícího vzduchu, který může ovlivnit přesnost vážení. Zařízení je instalováno na nosném rámu s výškově stavitelnými nohami, které mohou být navíc vybaveny v případě chvění a vibrací podlahy vzduchovými polštáři.