Popis projektu

Průtokové váhy do potrubí

Váha je určena pro kontrolní měření průtoku materiálu ve svodových potrubích. Zařízení může sloužit k měření průtoku materiálu jednoho svodu, nebo porovnávání a monitorování průtoků ve více svodech.
Monitorovaný průtok by neměl přesáhnout cca 10% zaplnění potrubí.