Popis projektu

Řídící systém

Jedná se o víceuživatelský řídící systém. Technologii je možno ovládat z několika PC umístěných na různých pracovištích. PC mohou být vybavena totožným programových vybavením a technologie může být plnohodnotně ovládána ze všech pracovišť. Ve většině nových aplikací je vizualizace provedena programem Control Web. Jde o řídící systém se zvýšenu bezpečností. Rozhodující algoritmy, bránící vzniku havarijní situace jsou vždy umístěny v automatu PLC, který do jisté míry pracuje nezávisle na vizualizačním PC. V případě kolapsu počítače během provozu (výpadek sítě apod.) je pak možné navázat na rozpracovanou výrobu. Operátorská pracoviště jsou vybavena operačním systémem WINDOWS XP.

Řídící systém uchovává v databázích velké množství dat o výrobě a následných operacích.

Je možno jej vybavit následujícími databázemi:
* všech navážek, ve které jsou zaznamenána údaje o všech navážených komponentách, datum a čas provedení navážky
* příjmu, ve které jsou zaznamenány údaje o každé přijaté surovině
* expedice, ve kterých je zaznamenán každý výdej směsí, je zde veden seznam odběratelů, dopravců, řidičů a další údaje nutné pro vedení agendy expedice.
* poruchových stavů, ve které jsou zaznamenány veškeré poruchové a ostatní stavy
* diagnostika a identifikace poruch strojů se sledováním motohodin
* změn stavů binárních signálů,ve které je možno sledovat přepnutí libovolného binárního signálu
* průběhu analogových signálů, ze které je možno zobrazit například trendy všech sledovaných signálů
* výroby, která přesně mapuje časový průběh jednotlivých kroků výroby
* cest, která přesně mapuje, kdy byla která cesta spuštěna a kdy zastavena a umožňuje sestavování povolených cest
* surovin a směsí
* zásobníků a surovin
* receptur
* výrobních příkazů ať vyrobených či ještě nevyrobených
* parametrů vah, podavačů a dalších technologických parametrů
* další databáze

Nadpis:

  • něco 1
  • něco 2