Popis projektu

Šnekový dopravník s měřením hmotnosti

Průtočné váhy slouží k měření průtoku a množství protékajícího sypkého materiálu a současnému dávkování suroviny. Proto patří do kategorie kontinuálních dávkovacích vah. U tohoto zařízení protéká sypký materiál šnekovým dopravníkem, který je v místě vpádu materiálu opatřen kloubem a na výstupu je vážen tenzometrickým snímačem. Rychlost pohybu materiálu je dána otáčením šnekovnice a její je rychlost měřena inkrementálním čidlem. Oba údaje jsou zavedeny do vyhodnocovacího zařízení ke zpracování kde se zobrazuje jak výkon, tak prošlé množství. Šnekový dopravník s měřením hmotnosti je obdobou pásových dávkovacích vah.

Velikost a parametry šnekového dopravníku závisí na druhu a množství váženého materiálu.

Velkou výhodou tohoto typu vah je minimální stavební výška.
Přesnost měření závisí na podmínkách a běžně se pohybuje se od 0,5 do 2%.