Popis projektu

Vzorkování

Zařízení je určeno pro vzorkování a archivaci surovin dle požadavku odběratele jako je např. rouge, struska, vápenec, sulfát, dolomit, soda, písek.

Vzorkovací stanice se skládá ze zařízení pro odběr vzorku (vzorkovač) a archivní stanice pro archivaci odebraných vzorků. Obě zařízení jsou umístěna uvnitř ochranné prachotěsné skříně, která zabraňuje kontaminaci vzorků z okolního prostředí. Ve spodní části skříně je otvor uzavřený hradítkem, které je otevřeno v okamžiku vysypávání nepotřebného vzorku na dopravník linky.