Popis projektu

Projekční a konstrukční činnost

Inženýring, služby

V rámci kompletních služeb zajišťujeme projektování, úpravy, rekonstrukce, příp. dodávky celých technologických celků.

Naše činnost začíná:

  • poradenstvím
  • návrhem komplexního řešením
  • vypracováním studie
  • a nabídkou.

Vzhledem k tomu, že požadavky zákazníka jsou často velmi obecné, používáme technický dotazník, který na požádání zašleme.

Nabídka je pak vypracována na základě reálných podkladů a obsahuje jak navržené uspořádání technologie, tak technologické schéma, stručný popis, základní kapacitní výpočet, specifikaci zařízení a samozřejmě i odhad ceny.

Součástí našich služeb je i zajištění realizace stavby, následná technická pomoc, servis, zajištění náhradních dílů, zaškolení pracovníků atd.

Pro projektování jsme vybavení grafickým pracovištěm pro práci ve 3DInvertor, CAD, Corel atd. Kromě strojního projektování zajistíme i prováděcí projekt elektro pro elektroinstalace, řídicí systém a MaR.