Popis projektu

Lžícový vzorkovač surovin

Základ lžícového vzorkovače tvoří sklopná lžíce.
Lžíce je pohyblivá v místě otočného uložení. Otočné uložení nechává lžíci kyvný pohyb  na ložiskových pouzdrech.

Odebrání vzorků se realizuje automaticky po daní signálu
(tlačítkem).
Vzorkovač je možné ovládat řídícím signálem z nadřazeného řídicího systému.

Na jedné straně vzorkovače je upevněna plechová svodka usměrňující padající odebraný vzorek do přistavené nádoby. Vzorkovač je možno ovládat ručně nebo pneumatickým válcem upevněným v kyvném oku uchyceném  na obou polovinách vedení.