Popis projektu

Měření hmotnosti sila na ocelových nohách

Zařízení je určeno pro zjišťování stavu zaplnění zásobníku na bázi vážení. Proto méně na přesnost náročné aplikace lze vyhodnocovací aparaturu rozšířit o výstupy, které budou ovládat plnící resp. vyprazdňovací cestu a takto přímo řídit proces dávkování. Tato metoda je nedestruktivní, což znamená, že není třeba měnit stávající nosnou konstrukci sila a vkládat pod ní snímače síly. Pro úspěšné měření je třeba mít silo na čtveřici nohou na které jsou nalepeny tenzometrické snímače. Ty jsou pak kabelem (standardní dodávka 30m, lze upravit) připojeny na vyhodnocovací aparaturu s displejem umístěnou např. ve velínu. Silo nesmí být nad místem měření pevně spojeno s dalšími konstrukcemi, toto by nepříznivě ovlivňovalo výsledky měření.
Přesnost měření v případě použití této sady je do cca 5% z rozsahu měření.

Tato metoda je naprosto nedestruktivní, což znamená, že není třeba měnit stávající nosnou konstrukci sila a vkládat pod ní snímače síly.