Popis projektu

Měření teploty

Firma Dites spol. s r.o. je schopna navrhnout a dodat zařízení pro měření teplot, tlaku, vlhkosti dle požadavků zákazníka.

Typickým příkladem může být měření teploty obilovin ve skladovacích silech. Snímače teplot jsou napojeny na řídicí systém, kde je teplota vyhodnocována. Například při překročení nastavené teploty je materiál řízeně přesunut do jiného sila. Provádíme také měříní teploty sypkých materiálů a kapalin v dopravních cestách, potrubí, nádržích, atd.
Měření vlhkosti se provádí všude tam, kde je potřeba dosáhnout přesné vlhkosti směsi. Například při přípravě směsi pro výrobu betonových bloků, při míchání sklářského kmene, atd.
V případě nedostatečné vlhkosti, řídicí systém vypočte, kolik je potřeba
nadávkovat vody, aby složení směsi bylo v požadované toleranci.
Aplikace měření tlaku se týkají hlavně kapalin, plynů v potrubí.

Všechny měřené veličiny lze, v případě požadavku, v řídicím systému archivovat.