Popis projektu

Servis a kalibrace

Provádíme servis a kalibrace technologických vah. Toto zajišťujeme nejen pro váhy námi dodané ale i pro váhy od jiných výrobců. Dále zajišťujeme úřední ověření vah ve spolupráci s pracovníky ČMI (Českého metrologického institutu).

Pro kalibraci používáme certifikované závaží.

Součástí kalibrace váhy je:

  • zjištění jejího technického stavu a měrových vlastností
  • provedení základního vyčištění a servisu váhy
  • provedení kalibrace váhy
  • vystavení kalibračního listu (kalibračního protokolu)
  • návrh pro případný větší servis.