Popis projektu

Dávkování tuku s průběžnou váhou

Průtokové váhy se používají k nepřetržitému přímému vážení volně plynoucího zrnitého suchého sypného materiálu jako je písek, zrno nebo granule. Hodí se pro široké spektrum materiálů různé zrnitosti, hustoty a tekutosti.

Tato průtoková váha je vybavena mikroprocesorovým integrátorem a indikuje průtok, celkový průtok a výstrahy. Měřící rozsah je v rozmezí od 3 tun/hod do 30 tun/hod s maximální teplotou měřeného materiálu do 65°C.
Suchý sypný materiál vstupuje do svodového potrubí a při nárazu na snímací desku způsobuje její průhyb. Následně pokračuje volně do nástavce, kde se dle předem nastaveného poměru a aktuálního průtoku materiálu stříká na procházející granule ohřátý tuk nebo rostlinný olej.

Proces vážení není ovlivňován vytvářením nánosů materiálu, protože se měří pouze horizontální síla.