Popis projektu

Poloautomatická linka pro plnění BIG-BAGů

Zde je příklad integrace jednoduché stanice pro plnění vaků BIG-BAG do poloautomatické linky.

Sestava zařízení je složená z:

  • zakladače palet, po zavezení jsou jednotlivé palety podávány do stanice pro plnění vaků
  • vlastní plnící stanice BIG-BAGů, obsluha ručně upíná prázdné vaky a spouští jejich automatické plnění
  • formovací zařízení vaků, vak je před vlastním naplněním naformován nafouknutím
  • setřásací zařízení, pro lepší využití prostoru ve vaku může být materiál při plnění setřásán
  • válečkové dopravníky, pohyb palet je na celé lince zajištěn pomocí poháněných válečkových dopravníků, ty zajistí odvoz naplněného vaku na odběrnou pozici odkud je vak odvezen za pomocí VZV.

Sestavu zařízení je možné upravit dle konkrétního zadání, dle vlastností plněných materiálů a prostorových možností zákazníka.
Jednotlivé komponenty linky jsou ovládány řídícím systémem, který zajistí pohyb palet a naplněných vaků, přesné a rychlé plnění, tisk vážních lístků k jednotlivým vakům.