Popis projektu

Linka pro výrobu suché maltové směsi

Výrobní linka splňuje všechny požadavky na vysokou přesnost dávkování sypkých surovin a vysoký stupeň automatizace.

Výchozí suroviny jsou nasypány do zásobníků, odkud jsou podle příslušné receptury pomocí šnekových dopravníků dávkovány do tenzometrických vah. Po ukončení navážení všech komponent a po splnění podmínky pro vyprázdnění se uzávěr vah otevře a navážka je svedena do míchačky. K zabránění ovlivňování vážení, vlivem tlakových poměrů v míchačce, je ve svodu do míchačky instalována druhá automatická klapka.
Pro zlepšení vyprázdnění jsou zásobník vah a svod do míchačky opatřeny vibrátory.