Popis projektu

Štěrbinový vzorkovač surovin

Štěrbinový vzorkovač surovin je určen k odebírání reprezentativních vzorků krmných směsí z dopravních cest ve výrobnách krmných směsí.
Je uzpůsoben pro montáž na dno řetězového dopravníku – redleru.
Maximální šíře žlabu redleru je 300 mm.