Popis projektu

Technologická linka – výroba plastových tmelů PVC

Technologická linka pro výrobu plastický tmelů ze sypkých chemikálií a kapalných látek.
Sypké látky se nejprve pneumaticky dopraví do zásobníků, odkud se dle zadané receptury automaticky nadávkují do vah. Současně se v jiných váhách dávkují a váží kapalné složky. Odtud putuje směs do speciálních míchaček, kde dochází za určitého tlaku a teploty k reakci a výrobě plastu, který se pak dávkuje do barelů. Linka je řadového uspořádání na přízemním podlaží.
Celá linka je automatizována a ovládána řídicím počítačovým systémem Dites.

Kompletní linka se skládá z těchto částí:

  • pneudoprava
  • depytlovací stanice
  • přetlaková pneudoprava pro plnění denních zásobníků nad vahou
  • váhy vícekomponentní na práškové suroviny
  • váhy vícekomponentní na kapalné suroviny
  • míchačky
  • napojení na stávající technologii
  • ŘS – řídící systém celé navažovací a míchací linky, včetně monitorování výroby.