Popis projektu

Technologie – výroba suchých směsí

Výrobní linka je koncipována jako „věžová“, kdy materiál z jednoho výrobního patra do nižšího patra propadává sám gravimetricky. Tím odpadají zařízení jako např. elevátory, dopravníky apod., tedy zařízení, která materiály vrací zpět do potřebné výšky pro další zpracování, jak je tomu např. u „řadového“ uspořádání linky.
Naopak nevýhodou věžového uspořádání může být výška stavby. Volba koncepce linky záleží na konkrétních podmínkách.
Celá linka je ovládání řídícím počítačovým systémem a funguje automaticky.