Popis projektu

Váhy na kapalné materiály

Dávkovací váhy na kapalné materiály jsou určeny pro přípravu dávek jednoho nebo několika kapalných materiálů pro následné mísení nebo jiné zpracování. Tyto váhy mohou mít váživost od několika desítek gramů do několika tun. U těchto zařízení je většinou tvar a velikost zásobníku váhy daný požadovanou velikostí dávky materiálů, jejich mechanickými vlastnostmi a hlavně také dostupným prostorem. V některých případech jsou váhy uzavřeny proti úniku par a jsou uzpůsobeny pro napojení na centrální aspiraci.
Jako součást dávkovacích vah řešíme plnící cesty včetně čerpadel, potrubí a dávkovacích ventilů.

Provedení jednotlivých vah se může mimo potřeb objemu lišit:

 • materiálovým provedení vah (černý, nerez)
 • systémem míchání materiálů ve váze (propelery)
 • systémem odvětrání váhy (napojení na centrální aspiraci)
 • způsobem vyprázdnění (uzávěrem váhy, vyprazdňovacím čerpadlem pro rozložení materiálu pro lepší promísení.

Níže uvádíme několik příkladů námi realizovaných dávkovacích vah na kapalné materiály:

 • Jednokomponentní váhy
 • Vícekomponetní váhy
 • Tenzometrické kapalinové váhy vícekomponentní – katalogový list

Váhy pro dávkování olejů a tuků.
Tyto váhy jsou speciálně navrženy pro práci s nahřátými oleji a živočišnými tuky. Váhy jsou vybaveny systémem topných kabelů pro eliminaci tepelných ztrát. Dále jsou tyto váhy individuálně vybaveny systémem nástřiku dávkovaného materiálu do následné technologie.

Níže uvádíme několik příkladů námi realizovaných dávkovacích vah na oleje a tuky:

 • váha na tuk model
 • váha na tuk
 • tenzometrické kapalinové váhy – katalogový list
 • tenzometrická váha na olej – katalogový list.

Návrh takovýchto vah je závislý na konkrétním zadání, a je podle něho sestavován.