Popis projektu

Váhy na přísady, plastifikátory a vodu

Váhy na přísady jsou vybaveny míchadlem pro zajištění homogenity dávkovaných kapalin.
Do víka vah (zásobníku) jsou zaústěna plnicí a dávkovací hrdla osazená motýlkovými klapkami. Ty v součinnosti s čerpadly dávkují do vah potřebné množství kapaliny. Zásobník váhy je opatřen přepadem, který např. při poruše řízení zabraňuje přetečení kapaliny víkem vah, přičemž přepad je možné napojit na sběrnou jímku.
Přesnost dávkování je vysoká a závisí na objemu a rychlosti dávkování.
Statická přesnost vážení je zpravidla cca 0,05% z maximální váživosti váhy.
Zásobník je osazen rotační tryskou, která čistí dle pokynů z řídícího systému jeho vnitřní prostor od usazených nánosů.