Popis projektu

Váhy na střepy

Dávkovací váhy na střepy jsou uzpůsobeny pro dávkování skleněných střepů v technologických linkách s automatickou činností. Konstrukce jejich vnitřních stěn řeší vysokou abrazi střepů kterým je zásobník váhy schopný dlouhodobě odolávat. Dávkování střepů do vah je možné vibračními nebo pasovými podavači. Vyprázdnění vah probíhá buď otevřením uzavírací klapky, nebo vibračním podavačem, což umožní vrstvení střepů a kmene na odsunový pasový dopravník.
Objem a váživost vah je možné upravit dle konkrétního zadání, standardně jsou váhy na 1t střepů.