Popis projektu

Váhy na sypké materiály

Dávkovací váhy na sypké materiály jsou určeny pro přípravu dávek jednoho nebo několika sypkých materiálů pro následné mísení nebo jiné zpracování. Tyto váhy mohou mít váživost od několika desítek gramů do několika tun. U těchto zařízení je většinou tvar a velikost zásobníku váhy daný požadovanou velikostí dávky materiálů, jejich mechanickými vlastnostmi a hlavně také dostupným prostorem. Ve většině případů jsou váhy uzavřeny proti úniku prachu a uzpůsobeny pro napojení na centrální aspiraci.
Jako součást dávkovacích vah řešíme návrh vhodných dávkovacích dopravníků, předzásobníků materiálů včetně systému jejich plnění a manipulace s přepravními obaly materiálů. Jako návaznost za vlastní váhy řešíme svodové cesty, odsunové dopravníky a případně sběr materiálů do kontejnerů.

Provedení jednotlivých vah se může mimo potřebného objemu lišit:

 • materiálovým provedení vah (černý, nerez, otěrové materiály)
 • systémem podpory vyprázdnění váhy (vibrátor, čeření, mechanické rozrušovače)
 • systémem odvětrání váhy (napojení na centrální aspiraci, přefukové a filtrační pytle)
 • způsobem vyprázdnění (uzávěrem váhy, vyprazdňovacím dopravníkem pro rozložení materiálu pro lepší promísení.

Níže uvádíme několik příkladů námi realizovaných dávkovacích vah na sypké komponenty.

Váhy pro dávkování zrnin a šrotovaných materiálů:

 • váhy na zrniny
 • váhy na zrniny model
 • vícekomponentní váha.

Váhy pro dávkování chemických komponent:

 • vícekompenentní váha C
 • tenzometrické váhy 800kg
 • tenzometrické 3-komponentní váhy
 • tenzometrické 6-ti komponentní váhy
 • tenzometrické váhy – katalogový list.

Váhy pro dávkování minerálních přísad:

 • tenzometrická váha A
 • váha na vápenec
 • váha na vápenec – model.

Dávkování do kontejnerů na můstkových vahách:
– Dávkování do kontejnerů.

K dávkovacím vahám dále řešíme návaznosti pro svod materiálu, nebo sběr do kontejnerů:
– Svod materiálů na vahách.

Návrh takovýchto vah je závislý na konkrétním zadání, a je podle něho sestavován.