Popis projektu

Velín s ovládacím panelem

Řídící systém – vizualizace na PC

Zajišťujeme návrh, výrobu, dodávku HW a SW, senzorů a ostatních části systému řízení technologických procesů nebo jednotlivých zařízení. Jádrem řídicího systému je automat PLC, vizualizace je realizována na PC nebo operátorském panelu.
Převážně pracujeme s těmito systémy: Siemens, Teco, Beckhoff, Schneider,..

Vlastní řídící systém je koncipován jako víceuživatelský, tj znamená, že technologii je možno ovládat a sledovat z několika pracovišť a to i podle stupně priorit přístupu. V mnoha aplikacích je vizualizace na počítači PC realizována programem Control Web. V jiných případech nebo na přání zákazníka pak používáme vizualizační nástroj WinnCC v rámci nového TIA portálu.

Řídicí systém klade důraz na zvýšenou bezpečnost a spolehlivost. Proto jsou hlavní algoritmy zajišťující chod aplikace a mající vliv na havarijní situace důsledně umístěny v automatu PLC, který do jisté míry pracuje nezávisle na vizualizačním PC. V případě poruchy nadřazeného počítače PC během provozu (výpadek sítě apod.) je pak možné navázat a dokončit na rozpracovanou operaci.
Operátorská pracoviště jsou vybavena operačním systémem WINDOWS.
Řídící systém uchovává v databázích velké množství dat o řízeném procesu (výrobě) a dalších operacích.

Databáze může obsahovat informace:

 • všech navážek, ve které jsou zaznamenány údaje o navážených komponentách, datum a čas provedení navážky
  příjmu, ve které, jsou zaznamenány údaje o každé přijaté (naskladněné) surovině,
 • expedice, ve kterých je zaznamenán každý výdej směsí, je zde veden seznam odběratelů, dopravců, řidičů a další údaje nutné pro vedení agendy expedice,
 • poruchových stavů, ve které jsou zaznamenány veškeré poruchové a ostatní stavy,
 • zásahy a příkazy, které provedla obsluha,
 • diagnostika a identifikace poruch strojů se sledováním motohodin,
 • změna stavů binárních a analogových signálů, průběhu analogových signálů, ze které je možno zobrazit například trendy všech sledovaných signálů,
  výroby, která přesně mapuje časový průběh jednotlivých kroků výroby,
 • dopravních cest, která přesně mapuje, kdy byla která cesta spuštěna a kdy zastavena a umožňuje sestavování povolených cest, surovin, směsí, přiřazení zásobníků a surovin,
 • receptur včetně tvorby nových receptur,
 • seznam výrobních příkazů ať vyrobených či ještě nevyrobených směsí,
 • parametrů vah, podavačů a dalších technologických parametrů,
 • další databáze.

Podrobněji viz přiložený katalogový list nebo na dotaz.