Výrobní linka pro výrobu psích krmiv, pro kterou naše společnost dodávala kompletní automatizační systém a software.

Slavnostní otevření proběhlo za účasti českého velvyslance ve Finsku.

Rozsah řízení DITES:

Automatizace výrobní linky realizována systémem Simatic Siemens S7-1500.

Jedná se o řízení dopravních cest pro příjem surovin, automatickou výrobu směsí na osmi vahách sypkých hmot a šesti kapalinových vahách, mísící a šrotovací lince Andritz.

Dále výrobu granulí pomocí extrudéru o nástřiky aditiv, sušení a řízení expedičních cest hotového produktu. Celý systém ukončuje řízení výdeje granulí do balících linek.

Celkem tedy mluvíme o distribuovaném řídícím systému, skládajícím se z několika CPU a modulů vzdálených periferií s téměř 1500 připojenými digitálními signály a více než stem analogových signálů.

Systémy SCADA a HMI jsou provozovány na 3 monitorech ve velínu operátorů a na 4 dotykových displejích umístěných v provozu.

Mimo tohoto přímého řízení, řídící systém DITES komunikuje s balicími výrobními linkami Viking Mašek a podnikovým ERP systémem Navision.